Dane szkoły

 
Typ szkoły: Szkoła ponadgimnazjalna
Organ prowadzący:

Starosta Powiatu Oleśnickiego
ul. Słowackiego 10
56-400 Oleśnica

Nazwa szkoły:

Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki

Miejscowość: Syców
Ulica: Kościelna 12
Kod pocztowy: 56-500
Poczta: Syców
Numery telefonów:

Sekretariat: 062 7852241
Księgowość: 062 7852395
Fax: 062 7852241

e-mail: lo-sycow@o2.pl
Godziny pracy: 7:30 – 15:30
NIP: 619-10-61-138
REGON: 000229547

Dyrektor: Barbara Trokowicz
Telefon dyrektora:

728858639 (komórkowy),
062 7852760 (stacjonarny)

Sekretarz: Ewelina Dysma
Główny księgowy: Sylwia Bednarek
Starszy referent: Angelika Żak